Phân tích bài essay về "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic sports

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng bài thuộc opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" thì bố cục bài như sau:
  • Body 1 : nêu lí do số 1 vì sao  TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" (tập trung vào vế spend less time studying)
   • Có thể triển khai main idea là dành ít thời gian để học hơn sẽ giúp children cân bằng được việc học và giải trí, tránh trường hợp bị stress vì học quá nhiều, nhất là nếu học sinh dành thời gian cho physical activities thì tác dụng tránh stress là rất rõ ràng 
  • Body 2 : nêu lí do số 2 vì sao  TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho là "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" (tập trung vào vế more time doing physical activities)
   • Có thể triển khai main idea là việc doing physical activities còn là cơ hội tốt để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài để nâng cao các kĩ năng khác  

Bài brainstorm của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR về cơ bản là đúng ý tuy nhiên chưa đi sâu vào phân tích vế spend less time studying

Phân tích bài essay về "Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities" IELTS WRITING TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK