Giải đề"The bar chart shows the average size class in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 18/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The bar chart shows the average size class in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 18/8/2023)

I. Đề bài

The bar chart shows the average size class in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006

The bar chart shows the average size class in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Viết về Primary 
   • In 2006, South Korea, Japan, and the UK all had primary school classes that exceeded the global average, with South Korea having the largest primary school classes, comprising approximately 34 students per class. 
   • Mexico, Denmark, and Iceland had primary school classes smaller than the world average, with class sizes of 20, 23, and 21 students per class, respectively.
  • Body 2: Viết về Secondary 
   • When it comes to lower secondary school classes, South Korea, Japan, and Mexico also had class sizes above the world average, with South Korea having the largest classes, averaging around 36 students per class.
   • In contrast, the UK, Denmark, and Iceland had lower secondary school classes smaller than the world average, with class sizes of 18, 21, and 20 students per class, respectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0