Giải đề"The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 16/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 16/8/2023)

I. Đề bài

The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B.

The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall: Craft and drawing is the least favored subject among school A students while science is the least liked subject among students in school B.
  • Body 1: Category School A > School B 
   • In school A, over half of the students (36) have an affinity for sports, compared to the figure for school B (5)  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The most significant difference lies in the number of students who choose sports as their favorite subject, with 36 students in school A compared to only 5 in school B)
   • Only two students in school B have a preference for science, whereas school A has nine students who favor science. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Body 2: Category School A < School B
   • In school B, a substantial 25 students have a fondness for craft and drawing, which is more than six times the number of students in school A who share this interest. 
   • Language is the second most favored subject in school B, with 18 students selecting it. 
   • Social science ranks third in popularity, with 10 students in school B liking it, almost double the number of students in school A who are interested in it. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0