Giải đề"​The chart below illustrates the result of a British survey on the types of houses people liked, taken in 2005"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 19/11/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"​The chart below illustrates the result of a British survey on the types of houses people liked, taken in 2005"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 19/11/2023)

I. Đề bài

The chart below illustrates the result of a British survey on the types of houses people liked, taken in 2005

The chart below illustrates the result of a British survey on the types of houses people liked, taken in 2005

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The housing preferences were distinct, with Londoners leaning towards flats, while the residents of Cambridge showed a preference for detached houses.
  • Body 1: Viết về Flats + Detached houses 
   • A majority of Londoners, specifically 58%, indicated a preference for 'flats' as their desired living arrangement, a significantly higher percentage compared to their counterparts in Oxford and Cambridge, where the figures were 29% and 20% respectively.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • There was a notable contrast in preferences for detached houses, with London at 9%, Oxford at 25%, and Cambridge at 36%.
  • Body 2: Viết về Terraced houses + Semi-detached houses 
   • The liking for terraced housing was fairly consistent across the three cities, with percentages ranging from 16% to 19%.
   • In 2005, 17% of London residents favored the semi-detached style of housing, while Oxford and Cambridge both had figures of 27%.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0