Giải đề"The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi giấy 8/6/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR Giải đề"The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi giấy 8/6/2024)

I. Đề bài

The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries.

The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries.

II. Phân tích

1. Kiến thức liên quan

2. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Viết về Poland + Italy 
   • In Poland, the youth unemployment rate was the highest among the five countries, reaching nearly 40%, whereas the overall unemployment rate was around 18%. 
   • Italy followed, with youth unemployment at approximately 25% and overall unemployment at about 10%.
  • Body 2: Viết về Hungary + Germany + Denmark 
   • Hungary and Germany had similar youth unemployment rates, both close to 20%, with overall unemployment rates at roughly 8% and 10%, respectively. 
   • Denmark had the lowest rates in both categories, with youth unemployment slightly above 10% and overall unemployment just under 5%.

IELTS TUTOR gợi ý bài tham khảo:

The bar chart illustrates the unemployment rates of young people aged 15 to 24 compared to the overall unemployment rates in five European countries in 2005.

Overall, the data reveal a significant disparity between youth and general unemployment rates in all five countries. Young people experienced substantially higher unemployment rates compared to the overall population, with Poland and Italy showing the most pronounced differences.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

In Poland, the youth unemployment rate was the highest among the five countries, reaching nearly 40%, whereas the overall unemployment rate was around 18%. Italy followed, with youth unemployment at approximately 25% and overall unemployment at about 10%.

Hungary and Germany had similar youth unemployment rates, both close to 20%, with overall unemployment rates at roughly 8% and 10%, respectively. Denmark had the lowest rates in both categories, with youth unemployment slightly above 10% and overall unemployment just under 5%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0