Giải đề"The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse "IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 2/9/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse "IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 2/9/2023)

I. Đề bài

The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse

The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0