Giải đề"The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 11/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 11/8/2023)

I. Đề bài

The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010.

The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall: Female teachers outnumbered male teachers in nursery, primary, and secondary schools, but this trend reversed in private training institutes and universities, with colleges being the only educational level where the gender distribution was equal.
  • Body 1: Viết về category có Women > Men 
   • Viết về Nursery + Primary 
   • Viết về Secondary 
    • In secondary schools, approximately 55% of teachers were women, while men made up the remaining 45%.
  • Body 2: Viết về category có Women = Men & Women < Men 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0