Giải đề"The graph below presents the employment patterns in the USA between 1930 and 2010."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 12/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The graph below presents the employment patterns in the USA between 1930 and 2010."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 12/8/2023)

I. Đề bài

The graph below presents the employment patterns in the USA between 1930 and 2010

The graph below presents the employment patterns in the USA between 1930 and 2010

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The data reveals a consistent decline in employment within the farming, fishing, and forestry sectors over the years, whereas other sectors experienced modest increases
  • Body 1: Viết về category có xu hướng giảm 
  • Body 2: Viết về category có xu hướng tăng 
   • Viết về Industrial + technical 
   • Viết về Sales + Office 
    • The sales and office sector, initially the smallest sector employing approximately 3% of the workforce, steadily expanded, reaching approximately 25% of the workforce by 2010.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0