Giải đề"The charts below show the class size of four states of Australia"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 14/9/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The charts below show the class size of four states of Australia"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 14/9/2023)

I. Đề bài

The charts below show the class size in primary (elementary) schools in four states of Australia in 2010

The plans below show how the ground floor of a particular building has changed over time

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Body 1: New South Wales + South Australia + Western Australia —> số liệu gần giống nhau
   • New South Wales and South Australia exhibited similar patterns, with classes of 21-25 students accounting for the same 32%, followed by figures for 26-30 students (around 30% each), and classes with under 20 students (around 30%). The percentage for classes with more than 30 students is the same at 4% in both states.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • In Western Australia, the respective percentages of 21-25 students, 26-30 students, and under 20 students were 42%, 27%, and 20%. Notably, classes with over 30 students constituted a negligible proportion, accounting for 5%.
  • Body 2: Australia Capital Territory
   • In the Australian Capital Territory, the majority of classes (51%) had 21-25 students, followed by classes with under 20 students (38%) while 10% had 26-30 students, and only 1% had more than 30 students.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0