Giải đề"The charts show the proportion of money that people in France, Germany and England spent on food and other products in 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 9/11/2023)

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ Giải đề"The charts show the proportion of money that people in France, Germany and England spent on food and other products in 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 9/11/2023)

I. Đề bài

The charts show the proportion of money that people in France, Germany and England spent on food and other products in 1998 and 2008

The charts show the proportion of money that people in France, Germany and England spent on food and other products in 1998 and 2008

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Economy IELTS

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Both types of expenses saw an increase in 2008 compared to 1998 across all three countries.
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • France
    • In 1998, the expenditure on food in France accounted for 15 percent of people's budgets. 
    • This proportion dramatically surged to 40 percent by 2008. 
   • Germany + England
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.