Giải đề"​The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007"IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"​The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007

The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

  • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
    • Overall:
      • Satisfaction levels across countries remained relatively consistent, except for Canada, which experienced a significant decline, relinquishing its top ranking for the most satisfactory healthcare system to the Netherlands.
    • Body 1: Viết về Canada
    • Body 2: Viết về UK, Netherlands, US
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0