Giải đề"The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 3/2021 - Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Giải đề"The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 3/2021)

I. Đề bài

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích & sửa bài essay dạng process về "the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

1. Cách làm dạng Process

2. Giải đề"The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1

Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên cần bình tĩnh đọc kĩ đề lưu ý đề có cho tittle gợi ý của hình vẽ là “the evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure” trong đó IELTS TUTOR lưu ý là đề có nhấn mạnh vào the changing foot structure thì cứ bám sát đó để làm 
 • Đọc kĩ cách làm dạng process mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn và xác định điểm bắt đầu & kết thúc ở đây có thể căn cứ vào thời gian, lâu nhất là 40 million years ago thì sẽ mô tả trước, sau đó cuối cùng là modern, tập trung mô tả changing foot structure nhé
 • Theo như hình vẽ hướng dẫn của IELTS TUTOR thì có thể chia thân bài thành 2 đoạn 
  • Body 1: 1+2 —> tập trung mô tả kĩ chân ngựa ở ô số 2 vì có sự thay đổi 
  • Body 2: 3+4 —> tập trung mô tả kĩ chân ngựa ở ô số 4 vì có sự thay đổi rõ rệt, ra hình dáng chân của con ngựa rồi 
 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • In general, as the animal increases in size and elongates its limbs, the individual toes gradually disappear, eventually being replaced by a singular hoof.
  • Body 1:
   • Approximately 40 million years ago, the Eohippus, the ancestor of the horse, was significantly smaller, standing at about one-fourth the size of a modern horse. It had relatively short legs and tail, and each paw featured distinctively four toes. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • About 10 million years later, the Eohippus evolved into the Mesohippus, slightly larger and taller. The foot lost one toe, and the middle toe enlarged, forming a symmetrical structure. Notably, the Mesohippus began developing what would later become the horse mane.
  • Body 2: 

III. Sửa bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này bạn học sinh của IELTS TUTOR viết triển khai đúng bố cục đã hướng dẫn nhé 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE