Phân tích & sửa bài essay dạng process về "the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa bài essay dạng process về "the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích & sửa bài essay dạng process về "the development of the horse over a period of 40 million years" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

1. Cách làm dạng Process

2. Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đầu tiên cần bình tĩnh đọc kĩ đề lưu ý đề có cho tittle gợi ý của hình vẽ là “the evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure” trong đó IELTS TUTOR lưu ý là đề có nhấn mạnh vào the changing foot structure thì cứ bám sát đó để làm 
  • Đọc kĩ cách làm dạng process mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn và xác định điểm bắt đầu & kết thúc ở đây có thể căn cứ vào thời gian, lâu nhất là 40 million years ago thì sẽ mô tả trước, sau đó cuối cùng là modern, tập trung mô tả changing foot structure nhé
  • Theo như hình vẽ hướng dẫn của IELTS TUTOR thì có thể chia thân bài thành 2 đoạn 
    • Body 1: 1+2 —> tập trung mô tả kĩ chân ngựa ở ô số 2 vì có sự thay đổi 
    • Body 2: 3+4 —> tập trung mô tả kĩ chân ngựa ở ô số 4 vì có sự thay đổi rõ rệt, ra hình dáng chân của con ngựa rồi 

III. Sửa bài

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài này bạn học sinh của IELTS TUTOR viết triển khai đúng bố cục đã hướng dẫn nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK