Giải đề"The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014" IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1 , IELTS TUTOR Giải đề"The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014

The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • While boys show higher participation rates in football and basketball, girls exhibit more interest in netball, with swimming being the only sport where gender participation is relatively balanced.
  • Body 1: Football + Basketball
  • Body 2: Còn lại 
   • Netball attracts approximately 23% of girls, significantly exceeding the 8% of boys involved in the sport. 
   • Swimming, however, demonstrates similar participation rates among boys (17%) and girls (22%).
   • The data indicates that the least popular option for both genders is choosing not to participate in any sports, with boys at 5% and girls at approximately 6%. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0