Phân tích & sửa bài essay "a new language for international communication" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa bài essay "a new language for international communication" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that we should invent a new language for international communication. Do the benefits of this outweigh the problems?

II. Cách viết dạng outweigh IELTS WRITING TASK 2

III. Từ vựng topic "language"

IV. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với đề này nếu viết theo hướng totally sẽ bố cục như sau:
    • Intro câu 2: PROBLEMS > BENEFITS 
    • Body 1: nêu lí do 1 vì sao PROBLEMS > BENEFITS 
    • Body 2: nêu lí do 2 vì sao PROBLEMS > BENEFITS 

III. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR viết dạng

Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đang viết sai task response cẩn thận lỗi bạn đang mắc phải nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc