Giải đề"The picture below shows the use of renewable energy accounting for the total energy from 1971 to 2006"IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 9/11/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The picture below shows the use of renewable energy accounting for the total energy from 1971 to 2006"IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 9/11/2023)

I. Đề bài

The picture below shows the use of renewable energy accounting for the total energy from 1971 to 2006

The picture below shows the use of renewable energy accounting for the total energy from 1971 to 2006

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • A quick observation of the graph highlights Finland as the primary user of alternative energy sources over the 35-year period, while the United Kingdom consistently used these resources the least.
   • A majority of the six countries demonstrated a rising trend in the utilization of renewable energy throughout the given period.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Body 1: Viết về Finland + UK
   • Finland initially utilized nearly a quarter of renewable energy in 1971. This figure declined to slightly over 15% by the late 1980s, then gradually rose to match its starting level by 2006, with some fluctuations in between. 
   • The UK's use of renewable energy surged from 1% in 1971 to nearly 5% by 2006.
  • Body 2: Viết về Denmark + France + US + Germany
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0