Giải đề"The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009."IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009

The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • While the manufacturing and retail sectors experienced a decline in workforce, other industries showed growth over the two-decade period.
  • Body 1: Viêt về 1989
  • Body 2:  Viết về 2009
   • By 2009, manufacturing and retail experienced setbacks, with a decrease of 5.2% and 1.7% in workforce respectively, while healthcare, construction, education, and tourism saw increases ranging from 0.7% to 1.8%. 
   • Notably, the tourism industry had the most significant growth, with a 7.3% increase, yet healthcare claimed the highest workforce percentage at 11.3%.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0