Giải đề"The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 29/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 29/8/2023)

I. Đề bài

The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries.

The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

  • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
    • Overall:
    • Body 1: Australia + US 
      • The United States and Australia have the highest representation of women in professional work, with 46% of employees and 43% of managers being female in the former, and 42% of employees and 43% of managers being female in the latter.
    • Body 2: Srilanka + Japan + Egypt 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0