Giải đề"The table provides a comparison of the expenditure rate of the government on education and training and participation rate of 18-24 year olds in the same in five nations in the year 2002." IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1 , IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table provides a comparison of the expenditure rate of the government on education and training and participation rate of 18-24 year olds in the same in five nations in the year 2002." IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table provides a comparison of the expenditure rate of the government on education and training and participation rate of 18-24 year olds in the same in five nations in the year 2002.

The table provides a comparison of the expenditure rate of the government on education and training and participation rate of 18-24 year olds in the same in five nations in the year 2002.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Body 1: Viết về Poland + slovenia 
   • Poland and Slovenia exhibited the highest rates of involvement, with Poland at 44% and Slovenia at 40%
   • Slovenia's spending rate was notably higher at 25% compared to Poland's 5%, representing a difference of 20%.
  • Body 2:  Viết về 3 nước còn lại 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0