Phân tích "​Good teaching is more important for scholastic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2

· Đề thi IELTS thật,Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "​Good teaching is more important for scholastic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

Good teaching is more important for scholastic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: a student must have a strong desire to learn and improve if they are to get good grades. 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: in this day and age when classes are readily available on the internet, no student can blame teachers for their poor grades.
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0