Phân tích "The chart below shows the annual rice production in 4 countries in 1995,2005,2015" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/9/2022)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graph below shows the information of communication technology about percentages of people using different devices in the UK between 1998 and 2008." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

Phân tích "The chart below shows the annual rice production in 4 countries in 1995,2005,2015" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/9/2022)

Phân tích "The chart below shows the annual rice production in 4 countries in 1995,2005,2015" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/9/2022)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • A and B produced significantly more rice than C and D (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Country A enjoyed the highest annual rice production while country D recorded the opposite)
   • Rice production in A and D showed an upward trend while the figures for B and C fluctuated over the period shown (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the figures for countries B and C demonstrate fluctuations during this period)
  • Body 1: Viết về Country A+D
   • A
    • Rice production in country A was at 45 million tons in 2005, and within ten years, the figure had grown steadily to reach 50 million tons (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: A’s rice production continued to rise to 50 million tonnes)
   • D
    • Between 2005 and 2010, the production of rice in country D was only 2 million tons, and five million tons of rice was produced in 2015, a twofold increase (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: D saw an increase to 10 million tonnes in its rice production)
  • Body 2: Viết về Country B+C

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0