IELTS LISTENING có phải lúc nào cũng cần tập trung nghe toàn bài không?

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi IELTS LISTENING có phải lúc nào cũng cần tập trung nghe toàn bài không?

1. Bản chất IELTS LISTENING

 • Cần phải hiểu rất kĩ là trong IELTS LISTENING, giám khảo làm đề sẽ dựa vào transcript có sẵn, từ đó biên soạn ra câu hỏi để cho thí sinh làm, vậy nên IELTS TUTOR luôn lưu ý là lúc nào cũng sẽ gặp từ đồng nghĩa (paraphrase lại cho các câu trong transcript)
 • Như vậy, điểm quan trọng cần nắm vững là:
  • Phải nắm được câu hỏi yêu cầu mình cái gì (thông qua keywords) để khi băng nói sắp đến chỗ đó (sẽ nhắc đến các keywords hoặc paraphrase cho keywords) thì mình sẽ tập trung nghe để ra đáp án
 • Như vậy, quy trình của IELTS LISTENING IELTS TUTOR khuyên dùng sẽ là:
  • Đọc kĩ câu hỏi & highlight keywords
  • Tập trung nghe những điểm cần nghe 
  • Tìm ra đáp án đúng 

2. Nên tập trung 100% toàn bài hay chỉ tập trung những chỗ cần tập trung?

 • Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, không cần phải tập trung vào toàn bài 100% vì thực ra có nhiều đoạn người ta nói hưu nói vượn, tập trung quá vào các đoạn không liên quan dễ dẫn đến việc miss những đoạn mình cần tập trung để nghe cho ra đáp án 

3. Những đoạn cần nghe tập trung là đoạn nào?

 • IELTS TUTOR lưu ý: Điều này sẽ phụ thuộc vào việc highlight keywords, những đoạn mình cần rất tập trung chính là những đoạn trong băng nói đến keywords sẽ dẫn đến đáp án mình cần điền vào 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc