Phân biệt rút gọn mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng thêm Phân biệt rút gọn mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh, đây là lỗi sai rất thường mắc phải bởi các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR nhé

1. Sự khác nhau giữa mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề tính ngữ

Trước tiên, cần phải đọc kĩ hướng dẫn rất kĩ của IELTS TUTOR về:

IELTS TUTOR nhắc lại một cách dễ hiểu:

 • Mệnh đề quan hệ (hay còn gọi là mệnh đề tính từ) sẽ có chức năng như một tính từ
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ: The man who is sitting by the fire is my father.
 • Mệnh đề trạng ngữ sẽ có chức năng như một trạng từ 
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ: When she gets home, she will cook dinner.

2. Sự khác nhau giữa rút gọn mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề quan hệ

2.1. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

Đọc kĩ hướng dẫn rất kĩ của IELTS TUTOR về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

2.2. Cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

Đọc kĩ hướng dẫn rất kĩ của IELTS TUTOR về rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

2.3. Xét ví dụ sự khác nhau giữa rút gọn mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề quan hệ

 • As I didn’t want to wake him up, I turned off the radio —> Not wanting to wake him up, I turned off the radio
  • IELTS TUTOR phân tích:
   • Ở đây mệnh đề As I didn't...., đóng vai trò là một mệnh đề trạng ngữ, vậy nên khi rút gọn Not wanting..... cũng sẽ đóng vai trò là một trạng ngữ, bổ nghĩa cho cả câu phía sau (I turned....)
 • The woman who teaches English at his school is MS Smith -->The woman teaching English at his school is MS Smith

  • IELTS TUTOR phân tích: 
   • Ở câu này, cụm "who teaches English at his school"  đóng vai trò là một mệnh đề tính từ (hay còn gọi là mệnh đề quan hệ) bổ nghĩa cho danh từ trước nó là (the woman), vậy nên khi rút gọn thành "teaching" thì vẫn mang tính chất là adj bổ nghĩa cho danh từ (the woman)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc