Có nên học những từ vựng quá dễ khi làm sổ tay từ vựng IELTS READING không?

· Reading

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi Có nên học những từ vựng quá dễ khi làm sổ tay từ vựng IELTS READING không?

I. LÝ DO VÌ SAO KHÔNG NÊN HỌC TỪ VỰNG QUÁ DỄ TRONG SỔ TAY TỪ VỰNG IELTS READING

1. Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỉ nên chọn những từ vựng thuộc academic words thường gặp trong IELTS Reading
  • Không nên lấy luôn những từ mình đã biết rồi làm sổ tay từ vựng như vậy rất mất thời gian, và khi ôn lại cũng rất mất thời gian
  • Chỉ chọn làm sổ tay từ vựng IELTS READING những từ mình chưa biết và chưa hiểu rõ để tra kĩ 

Từ vựng như thế nào được gọi là quá đơn giản, tham khảo bảng sổ tay từ vựng sau của bạn học sinh lớp IELTS READING ONLINE của IELTS TUTOR nhé

Tất cả các từ được khoanh đỏ trong các ví dụ dưới đây là các từ QUÁ DỄ, KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI ĐƯA VÀO SỔ TAY TỪ VỰNG

Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-
Từ nào cũng học (bao gồm cả những từ dễ) sẽ làm sổ tay từ vựng lan man, ôn không trọng tâm-

2. Học quá nhiều từ dễ làm mất thời gian lập sổ tay & tra từ làm sổ tay từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỉ làm sổ tay từ vựng những từ mình không biết và không nắm rõ cách dùng, chứ không phải từ nào cũng gom hết vào sổ tay từ vựng là không ổn, vì sau này ôn lại nhìn vào sổ tay toàn những từ dễ, ôn và đọc lại sổ tay từ vựng toàn những từ nắm rồi thì sẽ làm mất thời gian lúc ôn tập
  • Hơn nữa, chính khoảng thời gian tốn ra để làm sổ tay từ vựng ngồi tra toàn từ dễ cũng sẽ mất thời gian, thay vào đó nên tập trung vào các từ academic và mình chưa biết để tra kĩ học thêm từ nhé 

3. Nhiều từ dễ trong sổ tay gây mất hứng & không trọng tâm khi ôn luyện hằng ngày

  • Sổ tay từ vựng IELTS READING mục đích làm ra là để ôn luyện thường xuyên hàng tuần, hàng tháng và trước khi thi, vậy nên sổ tay từ vựng quá nhiều và trong số đó toàn những từ dễ sẽ gây nản chí cho việc ôn lại, nhiều khi gây ấn tượng toàn từ dễ mình nắm hết rồi cần gì ôn nữa
  • Vậy nên, trong cả bài IELTS READING (ví dụ như 1 link bài tập có 10 bài reading) thì sổ tay từ vựng maximum để giáo viên chấm cũng từ 20-25-30 từ là max để tránh việc nhiều quá gây ra tâm lí lười 

II. TIÊU CHÍ CHỌN TỪ VỰNG NÊN HỌC SỔ TAY TỪ VỰNG IELTS READING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc