Dùng từ đơn giản như "People", "Everyone", "Someone"...không giúp lên điểm IELTS

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn vì sao đừng nên Dùng từ đơn giản như "People", "Everyone", "Someone"...không giúp lên điểm IELTS

I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING & SPEAKING

1. Tiêu chí chấm điểm IELTS WRITING

IELTS TUTOR tổng hợp tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

2. Tiêu chí chấm điểm IELTS SPEAKING

II. TỪ NÀO QUÁ ĐƠN GIẢN, KHÔNG NÊN DÙNG

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ như people, someone, anyone... là không nên dùng
 • Bên cạnh đó, cũng không nên dùng by people, by someone trong câu bị động luôn:
  • Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe máy của tôi đêm qua.) => My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

III. HỌC CÁCH PARAPHRASE CÁC TỪ QUÁ ĐƠN GIẢN

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách paraphrase từ people là từ mà IELTS TUTOR nhận thấy rất rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR dùng

Bởi vậy, học IELTS WRITING đặt bút xuống viết 1 bài đã khó, duy trì viết thường xuyên khó hơn, nhưng lúc viết 100% sẽ có những lỗi nhỏ nhặt tưởng sẽ tự sửa lại được nhưng sự thật là phải cần người có kinh nghiệm để sửa để tránh trường hợp IELTS WRITING học mãi vẫn 5.0 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking