Phân tích dạng mixed (line + table) bài IELTS WRITING TASK 1 về water use

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR Phân tích dạng mixed (line + table) bài IELTS WRITING TASK 1 về water use

1. Đề bài

Phân tích dạng mixed (�line + table) bài IELTS WRITING TASK 1 về water use

2. Phân tích

  • Overall: mỗi biểu đồ 1 câu 
  • Body 1: line graph
    • Tăng dần qua các năm
    • Sector nào có số liệu lớn nhất 
  • Body 2: table 
    • Nói chung là Brazil số liệu > Congo về mọi mặt (chú ý so sánh số liệu 2 nước)

3. Bài sửa 2 lần chấm HS IELTS TUTOR

Có sẵn bản word có thể tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK