Hướng dẫn phân tích bài map về "a coal mine" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, IELTS TUTOR Hướng dẫn phân tích bài map về "a coal mine" IELTS WRITING TASK 1

1. Đề bài

The maps below show a coal mine and its redevelopment into a visitor attraction site. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Hướng dẫn phân tích bài map về "a coal mine" IELTS WRITING TASK 1

2. Từ vựng & ideas có thể dùng

 • The diagrams illustrate the changes which took place when a coal mine was turned into an attraction for visitors
 • the former waste tips of the coal mine were removed
 • a museum and café became significant parts of the redevelopment.
 • The entrance was retained, giving access underground
 •  While the mine was in operation, this was used by the workers, but after the changes to the site, visitors used this entrance to go underground. 
 • One parking area was retained in the same place, at the bottom left of the diagrams.
 • On the site of the waste tips, a digging driving track and a picnic area were provided for visitors. 
 • The building for the board of directors and the adjacent car park were demolished to make way for a café
 •  the old offices and changing room for the mine workers became a museum.
 • bottom of the plan of the visitor attraction, a lottery park and children’s play area were added to the site.

3. Phân tích

Cách dễ nhất để hoàn thành dạng map như IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ là chia mỗi năm thành 1 đoạn thân bài, tức là năm cũ 1 đoạn body, năm mới 1 đoạn body

 • Overall: có sự chuyển đổi rõ rệt về cấu trúc, chức năng của các địa điểm cũng như vị trí của năm quá khứ khi còn là coal mine với hiện tại đã thành visitor attraction, trong đó rõ rệt nhất là waste tip biến mất 
 • Body 1: (năm cũ) phía bên trái có office và staff changing room cho employees làm ở coal min, phía  dưới bên tay trái là parking area và car park. Bên tay phải là waste tip chiếm 1/2 cả plan
 • Body 2: viết về sự thay đổi (năm hiện tại): office & staff changing room thì đổi thành museum, parking area thì giữ nguyên. entrance khi xưa chỉ cho công nhân thì nay cho visitors dùng. Car park thu hẹp lại và được thêm children play area. Rõ rệt nhất là waste tip thì removed bởi cafe, picnic area và digging driving track 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking