Phân tích bài essay về "Happy valley shopping center" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "Happy valley shopping center" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task

The maps below show the Happy Valley Shopping Center in 1982 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Phân tích bài essay về "Happy valley shopping center" IELTS WRITING TASK 1

II. Cách viết dạng Map

Cách viết dạng MAP IELTS WRITING IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

Thông thường dạng map để cho dễ viết thì cứ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn là chia thành 2 đoạn thân bài:

 • Body 1: viết 1982: có thể nêu những ý chính như sau
  • Năm 1982 thì shopping center này có lake gần lối đi
  • Cây cối thì được trồng bao quanh shopping center
  • Chỗ entertainment area thì các shop, stores & toilets hơi chật chội, gần như bao vây tứ phía entertainment area 
 • Body 2 viết 2012 (so sánh sự khác nhau 1982)
  • Năm 2012 thì lake bị lấp nhường chỗ cho Parking lot, dẫn đến cây cối phía góc dưới cái hồ khi xưa cũng biến mất 
  • Entertainment area thì được mở rộng ra hơn, làm Furniture retail cũng rộng rãi hơn
  • Các shop thì hầu như giữ nguyên nhưng được dời vị trí như Food store, Sports store, electronic store, đặc biệt toilets là giữ nguyên luôn vị trí
  • Những cái biến mất:
   • Lobby area năm 1982 có những năm 2012 biến mất để không gian thoáng hơn
   • Coffee shop biến mất 

IV. Bài viết được sửa kĩ của bạn HS đạt 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK