Giải đề"The maps below show the Happy Valley Shopping Center in 1982 and 2012" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Giải đề"The maps below show the Happy Valley Shopping Center in 1982 and 2012" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task

The maps below show the Happy Valley Shopping Center in 1982 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

The maps below show the Happy Valley Shopping Center in 1982 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

II. Cách viết dạng Map

Cách viết dạng MAP IELTS WRITING IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

Thông thường dạng map để cho dễ viết thì cứ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn là chia thành 2 đoạn thân bài:

 • Body 1: viết 1982: có thể nêu những ý chính như sau
  • Năm 1982 thì shopping center này có lake gần lối đi
  • Cây cối thì được trồng bao quanh shopping center
  • Chỗ entertainment area thì các shop, stores & toilets hơi chật chội, gần như bao vây tứ phía entertainment area 
 • Body 2 viết 2012 (so sánh sự khác nhau 1982)
  • Năm 2012 thì lake bị lấp nhường chỗ cho Parking lot, dẫn đến cây cối phía góc dưới cái hồ khi xưa cũng biến mất 
  • Entertainment area thì được mở rộng ra hơn, làm Furniture retail cũng rộng rãi hơn>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi)
  • Các shop thì hầu như giữ nguyên nhưng được dời vị trí như Food store, Sports store, electronic store, đặc biệt toilets là giữ nguyên luôn vị trí
  • Những cái biến mất:
   • Lobby area năm 1982 có những năm 2012 biến mất để không gian thoáng hơn
   • Coffee shop biến mất 
 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The redevelopment led to the enlargement of the shopping mall and reorganization of its internal facilities. 
  • Body 1: Viết về map 1
   • In 1982, this shopping center had a lake near the entrance, and trees were planted around the shopping center. 
   • The entertainment area was a bit cramped with shops, stores, and toilets almost surrounding it from all sides.
  • Body 2: Viết về map 2
   • In 2012, the lake was filled to make way for a parking lot, resulting in the disappearance of the trees in the lower corner of the former lake. 
   • Significant modifications occurred in the north-western section, involving the removal of a coffee shop and the relocation of an adjacent food store to the south-east corner of the mall. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • Two stores specializing in sports and electronic goods assumed their former positions along the northern wall. 
   • Themed restaurants formed a linear arrangement along the eastern wall, displacing the previous sports and electronics shops. 
   • On the western side, the main entrance lobby was eliminated to make room for an expanded central entertainment area. 
   • Outside, a pathway leading to the mall's main entrance was replaced with a spacious parking lot.

IV. Bài viết được sửa kĩ của bạn HS đạt 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE