Cách phân tích bài map về "South Wing of Walton Museum" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách phân tích bài map về "South Wing of Walton Museum" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài 

The plans below show the South Wing of Walton Museum in 2008 and in 2012 after it was redeveloped.

Cách phân tích bài map về "South Wing of Walton Museum" IELTS WRITING TASK 1

II. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>>   IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc