Phân tích bài essay dạng process về "Life cycle of a salmon" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay dạng process về "Life cycle of a salmon" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

Phân tích bài essay dạng process về "Life cycle of a salmon" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

Các điểm ngữ pháp sau cần chú ý kĩ khi làm bài salmon này:Phân biệt FISH or FISHESDanh từ số nhiều không tận cùng là "s"

IELTS TUTOR phân tích (có nhiều cách viết khác, tuỳ vào sự linh hoạt trong việc chia 2 đoạn thân bài nhé)

  • Overview: có tổng cộng nhiều stages trong vòng đời của con cá hồi, bắt đầu bằng việc đẻ trứng đến con cá spawn and die within 2 weeks
  • Body 1: Từ bước đẻ trứng đến Parr: mô tả các bước này khi salmon nó chưa ra hình dạng của con cá hoàn chỉnh 
  • Body 2: từ bước Smoilt đến Spawning adult

IELTS TUTOR lưu ý từ vựng cần chú ý trong bài này có thể làm thí sinh khó hiểu:

  • yolk sac: túi noãn, nhau (Alevin sẽ ăn noãn để có năng lượng tiếp tục phát triển) (The yolk sac provides the material and energy for growth and development. The yolk is a high quality reserve food “donated” by the mother fish)

III. Bài viết của HS IELTS TUTOR đã được sửa kĩ (bạn này đã đi thi đạt 6.5 IELTS WRITING)

1. Link download bài viết đã được sửa của bạn HS

Đây là bài viết lần 3 nên cũng khá hoàn thiện rồi nhé

2. Bảng điểm của bạn HS

IELTSTUTOR CÓ TỐT KHÔNG REVIEW FEEDBACK

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK