Giải đề"The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay dạng process về "Life cycle of a salmon" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

Phân tích bài essay dạng process về "Life cycle of a salmon" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

Các điểm ngữ pháp sau cần chú ý kĩ khi làm bài salmon này:Phân biệt FISH or FISHESDanh từ số nhiều không tận cùng là "s"

IELTS TUTOR phân tích (có nhiều cách viết khác, tuỳ vào sự linh hoạt trong việc chia 2 đoạn thân bài nhé)

 • Overview: có tổng cộng nhiều stages trong vòng đời của con cá hồi, bắt đầu bằng việc đẻ trứng đến con cá spawn and die within 2 weeks
 • Body 1: Từ bước đẻ trứng đến Parr: mô tả các bước này khi salmon nó chưa ra hình dạng của con cá hoàn chỉnh 
 • Body 2: Từ bước Smoilt đến Spawning adult
Giải đề"The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish" IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý từ vựng cần chú ý trong bài này có thể làm thí sinh khó hiểu:

 • yolk sac: túi noãn, nhau (Alevin sẽ ăn noãn để có năng lượng tiếp tục phát triển) (The yolk sac provides the material and energy for growth and development. The yolk is a high quality reserve food “donated” by the mother fish)

III. Tham khảo bố cục

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Overall:
   • The development of a salmon encompasses seven primary stages, starting from an egg and progressing to the point where it becomes a fully mature adult.
  • Body 1: Từ bước đẻ trứng đến Parr: mô tả các bước này khi salmon nó chưa ra hình dạng của con cá hoàn chỉnh
   • The life cycle begins when a female adult lays eggs in fresh water, and it takes 3 months for these eggs to hatch, and the immature salmon, or alevin, appears. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • The alevin feeds off yolk-sac for several weeks before developing into A Fry, at which POINT the baby salmon, which is only 5 or 10 weeks old, has the ability to swim. 
   • In the space of several months, the Fry begins to have “finger” markings, helping them to look more like A typical salmon. 
  • Body 2: Từ bước Smoilt đến Spawning adult
   • The next stage experiences a relatively perfect version of THE salmon in the development process with a bigger body and the Smolt, 1 to 3 years old, is READY to group and head out to the sea for hunting food. 
   • During the fifth stage of the life cycle, the Smolt reaches full maturity and spends 1-8 years in the sea. 
   • After a total of about 8 years from the start, the female adult spawns and dieS within only 2 weeks.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"spawn" tiếng anh
   • After that, a new cycle of the salmon will begin.

III. Bài viết của HS IELTS TUTOR đã được sửa kĩ (bạn này đã đi thi đạt 6.5 IELTS WRITING)

1. Link download bài viết đã được sửa của bạn HS

Đây là bài viết lần 3 nên cũng khá hoàn thiện rồi nhé

2. Bảng điểm của bạn HS

IELTSTUTOR CÓ TỐT KHÔNG REVIEW FEEDBACK

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE