Phân tích & sửa bài "In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa bài "In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities" IELTS WRITING

I. Đề bài

In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nhớ đọc kĩ cách viết dạng OUTWEIGH sao cho không sai task response nhé
 • IELTS TUTOR lưu ý: Nên viết theo TOTALLY chứ không nên viết theo PARTLY rất dễ sai task response

2. Phân tích

IELTS TUTOR chọn theo hướng là advantages > disadvantages, còn nếu em nào có ý ngược làm thì sẽ viết cách khác nhé

Cách triển khai ý nên như sau:

 • Intro câu 2: advantages > disadvantages vì những lí do sau:
 • Body 1: lí do thứ 1 vì sao advantages > disadvantages
  • Main idea: chuyển industries and businesses ra khỏi trung tâm thành phố để tránh tắc đường ở trung tâm
  • Supporting idea:
  • Example:
 • Body 2: lí do thứ 2 vì sao advantages > disadvantages
  • Main idea: chuyển industries and businesses ra khỏi trung tâm thành phố để tạo nên sự phát triển đồng đều giữa thành thị & nông thôn
  • Supporting idea: tránh trường hợp học sinh và người ở nông thôn phải lên thành phố nhằm kiếm việc làm
  • Example:

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé​

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking