Phân tích đề "The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày 05/7/2020 và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về producing silk The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901 IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901

Phân tích bài essay về producing silk IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý với dạng table, lúc nào khi xét biểu đồ cũng nên xét hàng dọc rồi xét đến hàng ngang nhé!

 • Dạng Table có năm (between 1851 and 1901), với dạng có năm tức là dùng từ ngữ chỉ xu hướng như biểu đồ Line graph nhé 
 • Chủ ngữ của bài: the number of employees and factories producing silk in England and Wales 
 • Đơn vị của bài: là số lượng, vào thi đọc cho kĩ chứ nếu ghi vào đây % là sai hết cả bài 
 • Chia thì gì, vì sao: các năm đều quá khứ nên chia quá khứ đơn 
 • Câu Overall:
  • Số lượng total employees, males và females nhìn chung là giảm qua các năm (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: the total number of silk workers in the two countries declined over the period shown), số lượng factories nhìn chung cũng có xu hướng giảm (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: the number of silk manufacturing factories decreased over the 50 year period, despite fluctuations)
  • Trong khi năm 1851 có số lượng total employees, males và females cao nhất, thì số lượng factories lại ít nhất. Năm 1901 số lượng  total employees, males và females thấp nhất (xét hàng ngang) --> ý màu đỏ này nếu dài quá thì khỏi đưa vào hoặc có thể ghi đơn giản là significantly more women were employed than men in this industry)
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (Bài này dễ nhất là gom 3 số liệu tương đồng nhau là males - females - total employees thành 1 body, body còn lại viết về factories, viết như này hơi dễ bị lệch body 1 dài hơn body 2, nhưng có thể hạn chế bằng cách body 1 mô tả những năm chính thôi, body 2 sẽ mô tả kĩ hơn 1 chút)
  • Body 1: Viết về males - females - total employees
   • Nêu số liệu năm 1851, sau đó 1861 bắt đầu giảm dần cho đến năm 1901, đặc biệt có năm 1891 là số males có tăng nhẹ
   • Nhớ so sánh số liệu năm 1901 nhỏ hơn bao nhiêu lần so với năm 1851 
  • Body 2: Viết về factories 
   • Số liệu bắt đầu năm 1851, sau đó năm 1861 tăng đột biến lên bao nhiêu, rồi giai đoạn 1871-1881 có tăng có giảm, sau đó giảm cho đến hết giai đoạn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK