Phân tích "The chart below shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000." IELTS WRITING TASK 1

· Bar chart

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

The chart below shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • There was a fluctuant trend in the number of passengers who travelled via John F. Kennedy airport while the other two airports saw an upward trend. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "trend" tiếng anh
   • LaGuardia airport was the most popular at the end.
  • Body 1: Viết số liệu tăng 
   • Viết về LaGuardia
    • The figure for LaGuardia began at 35m in 1995, after that it rose remarkably for the next three years, at 46m. 
    • In 2000, that for LaGuardia hit the peak point at 68m travellers.
  • Body 2: Viết về số liệu giảm + giữ nguyên
   • John F. Kennedy airport
    • The number of travellers at John F. Kennedy airport started at 26m in 1995, and then increased remarkably to reach the highest point of 47m in 1997. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "reach" tiếng anh
    • In 1999, the figure dipped to 32m, and in 2000, there was a slight growth to 44m.
   • Newark
    • The figure started at the lowest point of 16m passengers in the first year. 
    • After this point, the number of travellers in this airport increased significantly to 42m in 1998. 
    • In the last two years it remained stable at 42m travellers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0