Trong IELTS WRITING, không được dùng đại từ nhân xưng (I, we...) có đúng không?

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR là Trong IELTS WRITING, không được dùng đại từ nhân xưng (I, we...) có đúng không?

I. Đại từ nhân xưng là gì?

 • Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) thay thế cho danh từ khi không cần thiết sử dụng (tránh sự lặp lại)
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ đại từ nhân xưng: I, we....
  • Thông thường đại từ nhân xưng thường xuất hiện nhất trong IELTS WRITING TASK 2, chính là đại từ I (khi thể hiện quan điểm của bản thân người viết)

II. Có phải TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC DÙNG đại từ nhân xưng trong IELTS WRITING?

IELTS TUTOR nhấn mạnh là KHÔNG PHẢI lúc nào dùng đại từ nhân xưng trong IELTS WRITING TASK 2 cũng sai nhé, mà là HẠN CHẾ dùng đại tự nhân xưng, nhưng những lúc cần dùng SẼ PHẢI DÙNG

1. Vì sao nên hạn chế dùng đại từ nhân xưng trong IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS WRITING TASK 2 là văn academic tức là học thuật nên dùng lạm dụng đại từ nhân xưng (nhất là they, she, he...) sẽ làm bài văn bị mất tính academic và trở nên informal, nhớ phải tham khảo kĩ về sự khác nhau giữa informal và formal trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ nhé

2. Vì sao có những thời điểm phải dùng đại từ nhân xưng (I) trong IELTS WRITING TASK 2

Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ cách nhận diện các dạng đề trong IELTS WRITING TASK 2, một số dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu thí sinh nêu lên cảm nghĩ và đưa ra luận điểm cá nhân.

IELTS TUTOR lấy ví dụ như một vài dạng đề thường có các câu hỏi như sau:

 • “Discuss both these views and give your own opinion.” 
 • “To what extent do you agree or disagree.” 
 • “Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.”
Thì tức là đề có yêu cầu thí sinh phải TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, vậy nên việc không sử dụng hoàn toàn đại từ I là không hợp lí, phải sử dụng đúng chỗ nhé!

3. Có nên lấy ví dụ từ chính bản thân hoặc những người gần gũi với mình vào IELTS WRITING TASK 2?

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ trả lời câu hỏi Có nên lấy ví dụ từ chính bản thân IELTS WRITING TASK 2?

4. Lỗi sai nên tránh trong việc KHÔNG sử dụng đại từ nhân xưng (gây mất điểm)

IELTS TUTOR nhận thấy nhiều thí sinh và thậm chí kể cả các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc phải khi viết bài IELTS WRITING TASK 2 đó là tránh viết đại từ nhân xưng, và thay vào đó, các bạn sử dụng câu bị động.

 • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
  • I believe that … → It is believed that …
 • Khi sử dụng câu bị động, người đọc sẽ hiểu đây không phải quan điểm của các bạn mà là quan điểm khách quan, quan điểm của người khác. Và đối với các bài viết yêu cầu người viết đưa ra quan điểm cá nhân (IELTS TUTOR ví dụ như dạng OPINION ESSAY và DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION, nếu không nêu rõ quan điểm của mình là gì thì sẽ mất điểm TASK RESPONSE trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING
 • IELTS TUTOR lưu ý: 
  • Câu bị động chỉ được dùng khi chủ ngữ không được biết đến hoặc chủ ngữ không quan trọng (thường được lược bỏ chủ ngữ) 

III. Trong IELTS WRITING TASK 2, khi nào nên dùng đại từ nhân xưng

IELTS TUTOR lưu ý là trong các đoạn sau đây của bài văn IELTS WRITING TASK 2 việc sử dụng đại từ nhân xưng I là hoàn toàn hợp lí:

 • Câu 2 Introduction
 • Câu conclusion
 • Câu main idea của quan điểm mà mình ủng hộ trong dạng bài Discuss both views & give your opinion
 • Câu main idea số 1-2 của mỗi đoạn thân bài trong dạng Opinion essay (linh động, tuỳ vào đề và cấu trúc của bài chứ không phải bài nào của dạng OPINION ESSAY cũng vậy, nếu không chắc mình viết đúng không IELTS TUTOR luôn nhắc là các bạn học sinh của IELTS TUTOR cần phải hỏi giáo viên cho chắc chắn và hợp lý nhé)

IV. Nên dùng đại từ nhân xưng nào trong IELTS WRITING TASK 2

1. "I và We" có thể dùng trong IELTS WRITING TASK 2

 • IELTS TUTOR khuyên là nên dùng I tốt hơn và thường gặp hơn là we 
 • Có thể sử dụng những dạng câu như “In my opinion…, I agree…” 

2. Không nên dùng YOU, HE, SHE, THEY... IELTS WRITING TASK 2

 • Từ YOU là rất phiến diện và mang tính quy chụp người đang chấm bài bạn (examiner) vậy nên IELTS TUTOR khuyên TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN DÙNG trong IELTS WRITING TASK 2 

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • For example, when you go to work by motorbike… KHÔNG NÊN
 • For example, when people go to work by motorbike…NÊN
  • Dùng people hay workers sẽ khách quan hơn rất nhiều 

V. Tránh lạm dụng đại từ nhân xưng IELTS WRITING TASK 2

 • Ngoài những lưu ý mà có thể dùng đại từ nhân xưng được mà IELTS TUTOR vừa hướng dẫn ở trên, việc lạm dụng đại từ nhân xưng sẽ làm bài viết  thiếu tính học thuật và khách quan, bài viết sẽ trở nên cá nhân 
 • Thay vì dùng những cụm từ như vậy, IELTS TUTOR khuyên nên sử dụng dạng bị động như: "It is supposed that", "It might be claimed that

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc