Cách phân bố bố cục "the village of Stokeford in 1930 and 2010"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "the village of Stokeford in 1930 and 2010"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» Write at least 150 words.

The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.  » Write at least 150 words.

II. Cách làm dạng Map

III. Phân bố bố cục

  • Ở dạng Map, các em nên viết mỗi biểu đồ 1 đoạn body. Ví dụ như bài trên thì Storeford 1930 các em nên viết ở Body 1, rồi Stokeford 2010 các em nên viết ở Body 2
  • Ở mỗi Body, các em không nên chỉ list những yếu tố có trong map ra, mà phải kết hợp so sánh, nhất là với Body 2 mô tả biểu đồ năm 2010 phải có sự so sánh với biểu đồ 1930 năm quá khứ để thấy được sự phát triển 

Các em có thể tham khảo cách phân tích như sau:

  • Câu Overall: Nhìn chung là Stokeford phát triển tương đối vượt bậc từ năm 1930 đến 2010 khi năm 1930 thì chỉ toàn farmland và lát đát vài houses, cơ mà năm 2010 thì farmland biến mất hoàn toàn và nhà cửa thì được xây dựng san sát dọc main streets 
  • Body 1 - Viết về Stokeford năm 1930: Thì farmland gần như chiếm diện tích hơn nửa cái Stokeford, còn có cả bỏ được chăn nuôi trên mấy cái farmland. Lúc bây giờ thì các công trình công cộng không có nhiều lắm, chỉ có mấy cái shops với cái post office với primary school là nó nằm dọc cái main street. Nổi bật nhất là có cái garden nó nằm ở phía east của Stokeford, trong đó thì có cái large house nằm trong 
  • Body 2 - Viết về Stokeford năm 2010 - chú ý so sánh với năm quá khứ để thấy rõ sự thay đổi: Ngoài rất nhiều sự development thì cái Bridge vẫn ở đó nối liền dòng sông với Stokeford. Thay đổi nhiều nhất có thể thấy là nhà cửa mọc lên san sát, bao quanh mainstreet, số nhà gần như gấp 20 lần so với năm 1930. Mặc dù cái post office vẫn ở vị trí cũ so với năm 1930, nhưng cái shops thì đã bị cleared để nhường vị trí cho nhà. Primary school thì cũng được nâng cấp với mở rộng ra thêm 2 block sau nữa, cái garden thì bị đập để xây nên retirement home với để xây nhà 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking