Hướng dẫn cách viết mở bài INTRODUCTION trong dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Matching features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách viết mở bài INTRODUCTION trong dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION vì có nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR còn lấn cấn trong cách viết introduction cho dạng này nhé

I. HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT INTRODUCTION DẠNG DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách viết 2 câu introduction:

  • Câu 1: General Statement
  • Câu 2: Thesis statement 

Như vậy, đối với dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION, chú ý những điểm sau:

  • Câu 1: general statement nên nêu ra được cả 2 quan điểm
  • Câu 2: khéo léo nêu quan điểm của mình theo quan điểm nào 

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both views and give your opinion.

Introduction mẫu:

In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether the responsibility to train children to become moral citizens should be fall to FALL ON //REST WITH parents or the school, with many people maintaining that it is parents’ obligation, whilst others attribute this duty to teachers. In my view, concerted efforts from both parents and the school are necessary.

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

Introduction mẫu:

General Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits.

Thesis Statement:

In my opinion, I would agree with the latter point of view.

II. LƯU Ý CẦN NHỚ KHI VIẾT INTRODUCTION DẠNG DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

  • Đối với dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION, introduction câu 1 nên đề cập 2 quan điểm đề đã cho như vậy thì sẽ dễ hơn trong câu 2 để thể hiện quan điểm bản thân
  • Câu 2 trong intro không cần nhắc lại dài dòng theo kiểu Below is an essay discussing both standpoints and then giving reasons why concerted efforts from both parents and the school have my support --> không cần nhắc lại ý là Below is an essay discussing both standpoints IELTS TUTOR luôn khuyên học sinh của mình là chỉ cần nêu ngắn gọn quan điểm là gì, ủng hộ quan điểm nào trong 2 quan điểm đề cho

III. IELTS TUTOR CHỈNH SỬA INTRODUCTION BỊ SAI DẠNG DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

Sau đây là câu introduction của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR viết

In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether or not children should be taught by parents or school. However, whether this view brings about more opinion remaining a debatable issue and this essay services to give an insight into the situation.

 IELTS TUTOR CHỈNH SỬA INTRODUCTION BỊ SAI DẠNG DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

Những lỗi sai cần chú ý mà IELTS TUTOR lưu ý bạn:

  • Thứ 1 là ở trước mình chỉ mới nhắc đến whether or not... tức là mới liệu children nên được dạy bởi parents hay school thì chưa phải là câu khẳng định nên là dùng However chỗ này chưa hợp lí vì đã có quan điểm gì đâu mà đối lập được với nó, cần hiểu kĩ whether or not

  • Thứ 2, câu bôi vàng số 2 này là chưa được câu số 2 của intro dạng discuss both views and give your opinion phải là câu khẳng định quan điểm thôi, bây giờ câu 1 mình đã có nói sơ qua 2 quan điểm đề cho rồi (more and more contemporary attention has been placed on whether or not children should be taught by parents or school) thì mình sẽ không nói dài dòng ở câu 2 nữa mà nói thẳng vào vấn đề là đồng ý với quan điểm nào trong 2 quan điểm đề cho. Chứ không cần nêu câu 2 là trong bài này mình sẽ phân tích 2 quan điểm rồi mới nêu quan điểm của mình, mà mình chỉ cần trực tiếp nêu quan điểm là ok

  • Thứ 3, đọc intro này không biết được là theo quan điểm nào

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc