Giải đề"The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về local & global environmental issues IELTS WRITING TASK 2

1. Đề bài

The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming.
To what extent do you agree?

2. Từ vựng topic environment

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic Environment nhớ đọc kĩ

3. Lưu ý đề này

IELTS TUTOR lưu ý cho đề này:​

 • Các em phải xác định cho được bản chất của dạng To what extent do you agree? thực chất cũng chỉ là dạng OPINION essay nên các em sẽ viết bài văn để bày tỏ quan điểm của mình về 1 vấn đề, và thuyết phục người đọc để nghe theo quan điểm của em bằng 2 luận điểm main idea rõ ràng, cùng với những câu supporting ideas và câu ví dụ để làm chắc thêm dẫn chứng   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Ideas & Từ vựng topic "global warming" tiếng anh
 • Thứ 2, các em phải xác định cho được có 2 yếu tố đang được so sánh trong bài này là local environmental problems  và urgent and more threatening issues such as global warming tức là các em trong bài phải nêu đầy đủ 2 yếu tố đó để không bị mất điểm task response 
 • Các em phải nắm rõ đề bài có cho 1 ví dụ là global warming thì để 100% đúng task response các em phải nêu ví dụ đó vào 1 trong 2 phần bodies của mình 

4. Bố cục bài viết

4.1. Nếu viết theo quan điểm TOTALLY AGREE

Bài này nếu IELTS TUTOR theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm đề bài cho (The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming) là bố cục bài viết như sau:

 • Câu 2 intro: Hoàn toàn đồng ý với việc nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues vì những lí do sau:
 • Body 1: Lí do số 1 vì sao nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues (Main idea >> Supporting idea >> Example)
  • Có thể triển khai: global warming là vấn đề tối quan trọng với nhân loại sau này nếu k giải quyết sớm thì không kịp

 • Body 2: Lí do số 2 vì sao nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues (Main idea >> Supporting idea >> Example)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic POLLUTION trong IELTS
  • Có thể triển khai: Nếu global issues không được giải quyết triệt để thì local issues có giải quyết tốt cũng không phát triển bền vững được
 • Conclusion: Paraphrase lại câu 2 intro, khẳng định lại quan điểm

4.2. Nếu viết theo quan điểm TOTALLY DISAGREE

IELTS TUTOR lưu ý nếu bài này viết theo kiểu Totally disagree tức là sẽ bố cục theo body sau:

 • Intro câu 2: totally disagree với quan điểm đề cho là (The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming)
 • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao mình lại disagree với quan điểm đề cho 
  • Main idea: local issues tác động trực tiếp đến humans and other species, còn global issues khác thì còn lâu
  • Supporting idea: While global warming will not likely to happen in the near future, air pollution, which is mainly caused by the emission of transporting vehicles and industrial activities, is a major concern nowadays. 
  • Example: example thì mình có thể nêu số liệu và thực trạng là quanh năm có rất nhiều người chết vì lung cancer resulted from breathing in polluted air rồi này nọ.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "mistake / problem / failure" IELTS
 • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao mình lại disagree với quan điểm đề cho 
  • Main idea: the governments should focus on fixing local environmental issues as they are the main cause leading to global warming 
  • Supporting idea: mình giải thích chẳng hạn while greenhouse gas affects the global environment and eventually will lead to global warming, greenhouse gas is the result of local activities such as deforestation —> cái này cuối cùng sẽ dẫn đến global issues thì nếu giải quyết được gốc rễ từ local issues thì global issues cũng giảm 
  • Example: việc deforestation ảnh hưởng tới môi trường ra sao và trồng thêm cây có thể protect the ultimate consequence which is global warming

5. Cụ thể về cách viết introduction - body - conclusion bài này

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mở bài: Các em luôn nhớ Câu 1 của introduction sẽ giới thiệu sơ qua Topic, Câu 2 của Introduction sẽ là câu mà nêu rõ quan điểm và trả lời cho câu hỏi của đề bài ( The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming.) thì ví dụ như IELTS TUTOR sẽ chọn quan điểm là không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environment
 • Thân bài 1: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environmentđã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Social issues IELTS
 • Thân bài 2: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environment​đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình
 • Kết luận, IELTS TUTOR sẽ chỉ viết 1 câu duy nhất, khẳng định lại quan điểm của mình đã được nêu ở câu thứ 2 của introduction. Nói đúng hơn, câu conclusion sẽ là câu paraphrase của câu thứ 2 của introduction
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE