Phân tích "The graph below shows the fishing industry in a European country according to four indicators" IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 15/6/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graph below shows the fishing industry in a European country according to four indicators" IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 15/6/2023)

I. Đề bài

The graph below shows the fishing industry in a European country according to four indicators

The graph below shows the fishing industry in a European country according to four indicators

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Despite requiring a significant workforce to achieve a comparatively lower catch for the food industry, small-scale ships incur lower financial costs and consume less fuel.
  • Body 1: Viết về Number of employees + Annual catch 
   • The small-scale boats employ a staggering 120,000,000 workers, whereas the big ships have only 500,000 employees. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng & Word form của "employ"
   • However, the annual catch from the large ships amounts to 29 million tonnes, whereas the catch from small boats reaches 24 million tonnes. 
   • Furthermore, while the small boats do not contribute to the industrial process catch, the big ships account for 22 million tonnes in this category.
  • Body 2: Viết về 2 categories còn lại 
   • The annual pay for employees on small ships is modest, ranging from £200 to £3,000, while those on big ships receive higher salaries ranging from £25,000 to £350,000. 
   • The annual fuel consumption per vessel is considerably higher for large ships at 65,000 tonnes compared to 8,500 tonnes for small vessels. >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH DÙNG "CONSUMPTION" TIẾNG ANH
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0