Phân tích cách làm bài essay về "Multicultural societies" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích cách làm bài essay về "Multicultural societies" IELTS WRITING TASK 2

I. ĐỀ BÀI

Multicultural societies, where people of different ethnic groups live together can bring more benefits than drawbacks to a society. To what extent do you agree or disagree?

II. TỪ VỰNG

1. Từ vựng topic Culture

Từ vựng topic Culture mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

2. Từ vựng topic Multicultural societies

IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng topic Multicultural societies

III. PHÂN TÍCH

 • Intro câu 2: hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho “Multicultural societies, where people of different ethnic groups live together can bring more benefits than drawbacks to a society”
 • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao đồng ý với quan điểm đề cho
  • Supporting idea 
  • Example
 • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao đồng ý với quan điểm đề cho
  • Supporting idea 
  • Example

IV. BÀI VIẾT CỦA HS IELTS TUTOR ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TOPIC MULTICULTURAL SOCIETIES

Có sẵn bản word các em có thể download để học thêm về cách viết nhé, hôm bạn đi thi gặp dạng Process khó nên 6.0 Writing như bài này có khả năng đạt 6.5 Writing nhé

BÀI VIẾT CỦA HS IELTS TUTOR ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TOPIC MULTICULTURAL SOCIETIES

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking