Vì sao sử dụng từ nối rất quan trọng trong IELTS WRITING & SPEAKING?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi Vì sao sử dụng từ nối rất quan trọng trong IELTS WRITING & SPEAKING? mà các bạn lớp IELTS SPEAKING & WRITING ONLINE của IELTS TUTOR thường xuyên quên dùng

I. Vì sao Từ nối rất quan trọng trong IELTS WRITING & SPEAKING

1. 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING & SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

Cần phải nắm rất kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về:

2. Hiểu kĩ tầm quan trọng của từ nối trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING & SPEAKING

2.1. Đối với tiêu chí Coherence & Cohesion

Đối với tiêu chí Coherence & Cohesion, sử dụng từ nối linh hoạt sẽ làm cho bài văn và bài nói có kết nối chặt chẽ, bố cục trước sau hơn, không phải theo kiểu nghĩ gì viết và nói nấy, rất lộn xộn

2.2. Đối với tiêu chí Grammar

Từ nối sẽ ảnh hưởng đến các điểm ngữ pháp rất quan trọng sau đây mà IELTS TUTOR phải nhấn mạnh một lần nữa là quyết định điểm thi IELTS WRITING & SPEAKING:

2.3. Đối với tiêu chí Vocabulary

Sử dụng từ nối linh hoạt còn làm giám khảo có cảm nhận thí sinh rất vững về từ vựng, do vậy điểm từ vựng cũng sẽ cao hơn

II. Kiến thức về Từ nối

Các kiến thức rất đầy đủ về từ nối IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ nhớ đọc và nghiên cứu nhé!

III. Xét ví dụ

IELTS TUTOR lấy ví dụ từ bài làm của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR :

His name is ... and I have known him since the very first online job ‘interview. He asked me many questions about my professional life, and finally he invited me to work for him.

IELTS TUTOR phân tích lỗi sai:

  • Từ nối and nếu đi với mệnh đề phải luôn có dấu , đọc kĩ hướng dẫn về các từ nối fanboys mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  • Và chỗ . He nên thêm vào có thể là At that time, để câu cú trở nên linh hoạt và có kết nối hơn
  • Chỗ , and finally thì không có dấu , vì nó không phải + mệnh đề 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking