Cách phân tích bài essay về "private healthcare " IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân tích bài essay về "private healthcare " IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Task 2: Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private healthcare outweigh the disadvantages?

II. Phân tích

1. Cách làm dạng "outweigh" IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng outweigh thì thường có nhiều cách làm tuy nhiên cách làm dễ nhất là coi như dạng opinion essay và trả lời theo hướng totally nhưng có sự lồng ghép ý phản biện 
 • Giả sử IELTS TUTOR advantages of private healthcare hoàn toàn > disadvantages thì có thể chia bố cục bài như sau:
  • Intro câu 2: nhấn mạnh quan điểm bản thân là advantages of private healthcare hoàn toàn > disadvantages vì lí do sau 
   • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao advantages of private healthcare hoàn toàn > disadvantages
    • Main idea: private healthcare đáp ứng nhu cầu của người có tiền muốn chất lượng y tế tốt hơn
    • Supporting idea: không phải ai cũng muốn mức cơ bản của hệ thống y tế, nhiều người có tiền người ta sẽ mong muốn được thăm khám và chăm sóc tốt hơn, nếu chỉ có y tế công thì không đáp ứng được nhu cầu này của người ta 
     • Chỗ này có thể lồng ghép ý phản biện (để tránh bị examiner bảo là không có nêu về disadvantage của private healthcare): đồng ý là private healthcare đắt đỏ làm phân hoá giàu nghèo, nhưng bản chất của xã hội là như vậy, người có tiền người ta cũng cần được đáp ứng nhu cầu chính đáng của họ 
    • Example: ví dụ như sinh con người có tiền người ta có quyền trả tiền thêm để vào các bệnh viện tư như ..... để tiện nghi hơn 
   • Body 2: Nêu lí do thứ 1 vì sao advantages of private healthcare hoàn toàn > disadvantages
    • Main idea: giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế công cộng 
    • Supporting idea: sự thật là y tế công cộng đang bị quá tải, hằng ngày vẫn thấy báo chí nói về sự quá tải 1 giường nằm 2-3 bệnh nhân, vậy nên nếu có y tế tư nhân thì có sự phân chia ra, người nào người ta có điều kiện thì vào tư nhân, để chỗ ở y tế công cho những người không có điều kiện 
    • Example:
  • Conclusion: paraphrase lại intro câu 2 

III. Từ vựng

IV. Bài sửa (2 lần) cho HS IELTS TUTOR

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có thể nhận thấy qua bài viết lần 2 bạn học sinh của IELTS TUTOR có sự tiến bộ thấy rõ với những chỉ dẫn của giáo viên 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking