Có nên lặp lại từ trong đề bài IELTS WRITING & SPEAKING?

· Writing,Speaking

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật) để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR trả lời câu hỏi thắc mắc của rất nhiều bạn Có nên lặp lại từ trong đề bài IELTS WRITING & SPEAKING?

1. Không nên lặp những từ đã được sử dụng trong đề bài, nhất là trong INTRODUCTION

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không chép lại cả đề bài vì giám khảo sẽ không tính câu được chép lại là một phần của bài viết
 • Không dùng lặp lại từ đề đã dùng, phải học cách paraphrase mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
  • Khi mới bắt đầu intro tránh lặp từ của đề, xuyên suốt trong bài thì có thể lặp lại 1-2 lần nói chung sẽ không bị trừ điểm quá nhiều nhưng với introduction nếu lặp ngay từ thì sẽ dễ gây mất điểm với giám khảo 
  • Vì mới vào introduction mà đã không biết cách paraphrase, ở task 1 cũng như task 2 thì bị trừ điểm là xứng đáng 

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Ví dụ 1:

Đề bài 1:

 • Some people think the cheap air flight gives ordinary people more freedom. However, others think the cheap air flight should be banned because it pollutes the air and brings many other problems. Discuss both views and give your opinion.

Thì introduction mới vào nên paraphrase để không lặp bất cứ từ nào có trong đề bài như sau:

 • Stepping into the 21st century, more and more contemporary attention has been placed on the WIDESPREAD PREVALENCE of cheap air flights, with many people maintaining that they give normal people more freedom, while others believe that they should be prohibited due to their detrimental effects on the environment.To my mind, based on numerous benefits brought by cheap airfares, they should not be significantly restricted, yet a responsibility should rest with the government to invest more in technology to make airplanes less environmentally-damaging.

Ví dụ 2:

Đề bài 2:

 • Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?

Bạn học viên lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR viết:

 • In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on the idea that the popularity of advertising is highly significant.

Về cơ bản câu intro của bạn học viên khá tốt tuy nhiên có lỗi lặp từ ngay ở câu intro sẽ dễ bị mất điểm

Vậy nên giáo viên của IELTS TUTOR sẽ sửa lại cho bạn í

 • In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on the effects of advertisements (lên các tác động của quảng cáo)

Ví dụ 3:

Bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR dùng lặp từ regulate của đề, trong đó từ regulate IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách paraphrase regulate

Có nên lặp lại từ trong đề bài IELTS WRITING & SPEAKING?

Ví dụ 4:

IELTS TUTOR xét ví dụ sau đây của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR bị lặp lại từ encourage đã được hướng dẫn paraphrase từ encourage

Đề bài:

A person who encouraged and helped you to achieve a goal

. Who this person is

. What this person encouraged you to do

. How this person helped you

. And explain why this encouragement helped you to achieve the goal

Có nên lặp lại từ trong đề bài IELTS WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc