Phân tích essay về ideal society (utopia) IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về phân tích đề thi ngày 30/5/2020 có bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích essay về ideal society (utopia) IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

PEOLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN. WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY? HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

II. Từ vựng topic ideal society (utopia)

Từ vựng topic UTOPIA đã được IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

1. Lưu ý

Trước tiên cần xác định cho kĩ dạng này là dạng 2 question, có hai câu hỏi cần phải được giải quyết trong hai đoạn thân bài.

Câu 1: WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?

Câu 2: HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

2. Bố cục

Bố cục bài văn này sẽ được chia như sau:

  • Introduction: Câu số 2 nói rõ quan điểm của em về an ideal society và nêu chung chung về how we can create an ideal society
  • Body 1: Sẽ dành body 1 để trả lời cho câu hỏi WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?
    • Lúc này thì mình sẽ nêu ý kiến của em ra về an ideal society. Có thể nêu ngắn gọn 1 main idea, sau đó cho câu explain, rồi cho 1 hoặc 2 ví dụ ra. Hoặc có thể viết 2 main idea, nhưng nhớ phải có câu explain và câu ví dụ
  • Body 2: Sẽ dành body 2 để trả lời cho câu hỏi HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?
    • Lúc này em sẽ đưa ra một vài cách để tạo nên một xã hội lí tưởng, có thể cho 2 cách, rồi cũng cho câu giải thích và ví dụ ra.
  • Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của em về an ideal society, và nhắc lại các cách theo em để tạo nên xã hội lí tưởng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK