Phân tích bài essay về "Every year several languages die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về "Every year several languages die out" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Every year several languages die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý :

 • Trong bài này câu mà đề đòi hỏi thể hiện quan điểm hay là không chính là câu (Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world)
 • Giả sử IELTS TUTOR totally disagree với quan điểm trên thì sẽ bố cục bài như sau: 
  • Intro câu 2 & conclusion: khẳng định rõ quan điểm là totally disagree với quan điểm đề cho
  • Body 1: lí do số 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho (có thể nêu là mất ngôn ngữ đồng nghĩa với đánh mất bản sắc văn hoá, thậm chí dẫn đến mất nước >> Giải thích kĩ ra vì sao mất ngôn ngữ ảnh hưởng đến bản sắc văn hoá >> Giải thích kĩ ra vì sao mất ngôn ngữ ảnh hưởng đến mất nước (lấy ví dụ Việt Nam bị đô hộ 1000 năm vẫn không mất nước là do còn ngôn ngữ)
   • Main idea: A language is not just a group of spoken words but the key to someone’s culture (HOẶC: language is the fundamental tool to understand the culture, traditions, and thought process of different communities)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Culture IELTS
   • Supporting idea: Language has evolved over thousands of years to reflect what it means to be from a particular place >> It is necessary to maintain the diversity of the world languages since each of the languages represents the identity of a community or a tribe  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "HISTORY" IELTS
   • Example: 
  • Body 2: lí do số 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho (có thể nêu là việc ít ngôn ngữ có thể convenient lúc đầu nhưng chắc chắn sẽ làm nhân loại mất đi tri thức quý báu >> Giải thích lí do vì sao (thông thường các trí khôn sẽ được lưu giữ dưới dạng chữ viết của dân bản địa từ ngày xưa, nếu không còn ai biết ngôn ngữ xưa nữa thì coi như mất tri thức) 
   • Main idea: Language greatly helps in researching useful facts about far-flung places outside the cities, which has scientific and educational significance  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "Study" IELTS
   • Supporting idea: Many of the traditional myths are written or documented in the minority languages, and if they die out, then the culture would also be lost.
   • Example: Many kinds of Vietnamese literature, songs, and poems are narrated only our local language 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking