Trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, nếu viết main idea >> supporting idea >> example rồi mà bài vẫn ngắn thì làm sao?

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ câu hỏi của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR Trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, nếu viết main idea >> supporting idea >> example rồi mà bài vẫn ngắn thì làm sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sở dĩ khi viết 1 đoạn thân bài và đã áp dụng công thức về bố cục là Main idea >> Supporting idea >> Example mà vẫn cảm thấy bài còn ngắn thì sẽ có những nguyên nhân sau:
  • Dạng bài essay đó cần viết 2 main ideas trong 1 đoạn thân bài
  • Giải thích (supporting idea) chưa kĩ hoặc cho ví dụ chưa sâu 

I. Dạng bài nào trong IELTS WRITING TASK 1 nên viết 2 main ideas trong 1 thân bài

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people believe that the country development benefits from the high-educated university students. However some people think that the large amount of young people in university only leads to high unemployment graduates. Discuss both views and give your opinion
  • Ví dụ như đề bài này, đây là dạng Discuss both views and give your opinion tuy nhiên nếu bạn nào học không kĩ thì ở body số 1 giả sử viết về quan điểm số 1 (Some people believe that the country development benefits from the high-educated university students) chỉ nêu có 1 main idea giải thích lí do thì chắc chắn bài viết sẽ bị ngắn
  • Thay vào đó, ở dạng bài này IELTS TUTOR khuyên nên viết 2 main ideas cho đoạn thân bài nhé, như vậy nếu 1 bạn viết 1 main idea cho 1 đoạn thân bài đối với bài này bị ngắn thì sẽ tiếp tục tìm thêm 1 main idea nữa, sau đó cũng sẽ giải thích & có thể cho ví dụ vào nhé 

II. Giải thích (supporting idea) chưa kĩ hoặc cho ví dụ (example) chưa sâu trong 1 đoạn thân bài

1. Có thể cho thêm 1 câu (supporting idea) giải thích nữa để làm rõ ý hơn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Spoken communication is more always powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

Trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, nếu viết main idea >> supporting idea >> example rồi mà bài vẫn ngắn thì làm sao?

IELTS TUTOR giải thích:

 • Có thể thấy là sau câu main idea, có 2 câu supporting idea để giải thích cho main idea rõ ra 

2. Có thể cho thêm 1 ví dụ nữa để chặt chẽ hơn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Spoken communication is more always powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

  • Trong đề này giả sử nếu viết 1 đoạn thân bài với Main idea >> Supporting idea >> example 1 còn ngắn thì IELTS TUTOR khuyên sau example 1 nên viết thêm 1 example nữa để minh hoạ rõ hơn luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking