TRONG IELTS WRITING TASK 2, DẠNG BÀI NÀO NÊN VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 1 MAIN IDEA, DẠNG NÀO VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 2 MAIN IDEAS

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thắc mắc của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR về TRONG IELTS WRITING TASK 2, DẠNG BÀI NÀO NÊN VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 1 MAIN IDEA, DẠNG NÀO VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 2 MAIN IDEAS

I. Các dạng đề IELTS WRITING TASK 2

II. Bố cục chung của 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2

Nếu đã đọc kĩ bố cục trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ, trong IELTS WRITING TASK 2 bố cục nên dùng sẽ như sau:

 • Main idea 
 • Supporting idea 
 • Example 

1. Một đoạn thân bài 1 main idea là sao?

Với bố cục mà IELTS TUTOR vừa giải thích ở trên, đó chính là 1 đoạn thân bài có 1 main idea, tức là chỉ 1 main ideas (ý chính) duy nhất xuyên suốt cho toàn bài, chứ không có xuất hiện main idea số 2

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ sau từ bài viết của thầy Simon:

 • Cả 2 đoạn thân bài của bài này đều được viết với kĩ thuật là 1 đoạn thân bài 1 main idea 
Một đoạn thân bài 1 main idea là sao?

2. Một đoạn thân bài 2 main idea là sao?

Phân tích bài viết sau của thầy Simon sẽ thấy cả 2 đoạn thân bài đều có 2 main ideas

Một đoạn thân bài 2 main idea là sao?

3. Có nên viết main idea số 2 cuối đoạn và không có supporting idea hay example không?

Trong quá trình chấm các bài của học sinh của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1, IELTS TUTOR nhận thấy rất rất nhiều bạn đang viết cả đoạn 1 main idea, tuy nhiên cuối đoạn vì thiếu chữ nên nghĩ ra 1 main idea mới và không có supporting idea hay example gì thêm, việc này TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC vì:

 • Làm bài mất cân đối giữa 2 main idea
 • Main idea được viết thêm vào không có câu supporting idea hay example thì cũng không có ý nghĩa, viết vào thêm tốn thời gian và mất công

II. Các dạng đề nên viết 1 đoạn thân bài 1 main idea

 • Opinion essay (cách viết totally)
  • Advantages outweigh Disadvantages (cách viết totally): thực ra IELTS TUTOR cũng tính dạng này nằm trong dạng Opinion essay nói chung 
  • Is it a negative or positive development? (cách viết totally): thực ra IELTS TUTOR cũng tính dạng này nằm trong dạng Opinion essay nói chung 

III. Các dạng đề nên viết 1 đoạn thân bài 2 main idea

 • Discuss both views & give your opinion
  • kể cả Discuss both views (không nêu opinion)
 • 2 question
  • Dạng cause - effect / solution (thực ra IELTS TUTOR cũng tính là dạng 2 question nói chung)

IV. Có ngoại lệ không?

IELTS TUTOR lưu ý: chỉ có một ngoại lệ là dạng Discuss both views & give your opinion và dạng 2 questions là được viết 1 main idea trong trường hợp bí ý tưởng

1. Dạng opinion essay (theo kiểu totally) không nên viết 2 main ideas trong 1 thân bài

IELTS TUTOR đã phân tích rất kĩ vấn đề này trong bài hướng dẫn Nên viết mấy main idea trong mỗi đoạn văn dạng OPINION ESSAY IELTS WRITING?

2. Dạng Discuss both views & give your opinion và Dạng 2 questions có thể viết 1 main ideas cho 1 đoạn thân bài nếu bí ý

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking