Phân tích essay về "Many developing countries are currently expanding their tourism industries"

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay về "Many developing countries are currently expanding their tourism industries"

I. Đề bài

Many developing countries are currently expanding their tourism industries. Why is this the case? Is it a positive development?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Dạng 2 question có thể chia bố cục như sau:

 • Body 1: Trả lời câu hỏi Why is this the case?
  • Main idea 1: tourism industries giải quyết bài toán việc làm 
  • Main idea 2: tourism industries giúp phát triển kinh tế 
 • Body 2: Trả lời câu hỏi Is it a positive development? 
  • Positive development vì 2 lí do sau:
   • Main idea 1: cải thiện đời sống người dân ở các nước developing countries
   • Main idea 2: tourism industries giúp giao thoa văn hoá 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK