Phân tích essay về "leader" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh giới thiệu tới các bạn những địa điểm thi thử IELTS chất lượng cả online & offline, cũng như lợi ích của thi thử, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích essay về "leader" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The leaders or directors of organizations are often older people. But some people say that young people can also be a leader. Do you agree or disagree?

II. Từ vựng topic Leader

Từ vựng topic Leader mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

III. Phân tích đề

Dàn bài bạn này viết có hơi hướng hơi lệch task response, download kĩ bảng word có nhận xét kĩ của IELTS TUTOR nhé

Phân tích essay về "leader" IELTS WRITING TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK