Phân tích đề essay về "studying and living in a different country to learn its language and culture" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "studying and living in a different country to learn its language and culture" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

As part of education, students should spend a period of time studying and living in a different country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?

  II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Nếu theo hướng totally agree với quan điểm đề cho As part of education, students should spend a period of time studying and living in a different country to learn its language and culture 
     •  thì sẽ chia bố cục như sau:
      • Body 1: Lí do thứ 1 (nên viết liên quan đến language) vì sao đồng ý với quan điểm đề cho 
      • Body 2: Lí do thứ 2 (nên viết liên quan đến �culture) vì sao đồng ý với quan điểm đề cho 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     All Posts
     ×

     Almost done…

     We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

     OK