Phân tích đề essay về "a four-week holiday" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "a four-week holiday" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Employers should give their staff at least a four-week holiday a year to make employees better at their jobs. To what extent do you agree or disagree?

  II. Từ vựng

    III. Phân tích

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
    • Nếu theo hướng totally agree với quan điểm đề cho là "Employers should give their staff at least a four-week holiday a year to make employees better at their jobs" thì sẽ nêu 2 lí do ở 2 đoạn thân bài vì sao lại totally disagree nhé
     • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally agree với quan điểm đề cho
     • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally agree với quan điểm đề cho

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc