Phân tích bài essay về congestion IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn cách viết WRITING không bị dư chữ , IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân tích bài essay về congestion IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours. Is this positive or negative?

II. Từ vựng

Học kĩ từ vựng topic Government Spending mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

III. Phân tích

  • Bài này thuộc dạng opinion essay nên nếu IELTS TUTOR cho rằng positive development thì sẽ bố cục bài như sau:
    • Intro câu 2: việc In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours sẽ là positive vì những lí do sau:
    • Body 1: lí do số 1 vì sao sự việc trên là positive
    • Body 2: lí do số 2 vì sao sự việc trên là positive
    • Conclusion: paraphrase intro câu 2 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK